totdepuzzelpast

T-Interim: kwaliteitsmanagement

Situatieschets
Tinterim Midden 2007 besloot T-Interim een project op te starten voor het behalen van een VCU-certificaat. Het betreft het opzetten en invoeren van een veiligheidsbeleid gericht op de uitzendkracht en dit volgens een norm opgesteld door het Centraal College van Deskundigen dat ook de VCA-norm beheert. T-Interim zag een strategische kans omdat de aannemers die een VCA-veiligheidscertificaat voeren vanaf 2008 verplicht moeten werken met VCU-uitzendkrachten.
Peter Hermans, directeur Human Resources, legt Danny De Botselier graag uit hoe Omneo Management bijgedragen heeft tot het welslagen van dit project.

Interview

Peter, waarom heb je een beroep gedaan op Omneo Management?

Ja, Danny, wij waren er ons onmiddellijk van bewust dat we voor een belangrijke uitdaging stonden. Naast de korte periode van 6 maanden en het grote aantal betrokken kantoren was er de beperkte personeelsbezetting en de verlofperiode die voor de deur stond. Het vraagt altijd heel wat inspanningen om tientallen kantoren op een centrale organisatie af te stemmen. Het kwam er dus op aan snel en efficiënt te werken. Omneo Management kwam hierbij onmiddellijk over als een betrouwbare partner.

Hoe heb je de samenwerking met Omneo Management ervaren?

Het is onmiskenbaar dat Omneo Management een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van het project. Zij hebben gezorgd voor een perfecte coaching van de office managers. Dankzij de professionele rapportering was een prima projectopvolging gedurende het hele traject mogelijk zonder onnodige inspanningen van mijn kant.

Waar situeer je de toegevoegde waarde van Omneo Management?

Ik vind het fantastisch dat Omneo Management erin geslaagd is om ondanks de druk van het project, ruimer te denken dan de VCU-norm zelf. Ze hebben niet alleen gewerkt aan de papiertjes, ze hebben ook het veiligheidsbewustzijn in onze kantoren gevoelig opgekrikt. Er zijn bovendien concrete voorstellen gekomen om de integratie van het ERP-systeem en de bedrijfsprocessen verder door te voeren.

Zou je Omneo Management aanraden voor andere projecten?

Ja, absoluut. Een frisse kijk op de zaak werkt altijd verhelderend. En Omneo Management heeft wat mij betreft bewezen dat de ervaring van de consultants toelaat dat je het met hen op een zinvolle manier over alle aspecten van bedrijfsbeheer kan hebben.