totdepuzzelpast

Waterschap Rivierenland – op zoek naar de ‘one-piece-flow’

Iedereen die kennis heeft gemaakt met hashtag#leanmanagement weet dat het werken met een one-piece-flow vele voordelen kan hebben. Maar hoe knip je de verkenningsfase van een dijkversterkingsproject op in afgeronde stukjes werk (one-piece), die je achter elkaar kunt uitrollen? Dat is niet eenvoudig.
Je hebt te maken met verschillende disciplines en hun eigen proceduretijden. Hoe haken technisch management en omgevingsmanagement in elkaar? En wanneer is een ingenieursbureau nodig?

In een intensieve samenwerking met het team dat bij Waterschap Rivierenland actief is met het project Sprok-Sterreschans-Heteren van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is het ons desondanks gelukt om in de verkenningsfase tot een one-piece-flow te komen. Dit is veelbelovend naar het vervolg van het traject.

Waterschap Rivierenland op zoek naar de one piece flow tekst